Start Klubben Racerne Opdrættere Til salg Udstillinger Kontakt Links
 
Før købet Killinger Voksne katte Killingetips Annonceringsinfo
         
 

Regler og betingelser for at annoncere på killingelisten

For at benytte DSO’s opdrætterservice, skal du være medlem af klubben
samt være registreret opdrætter i et FIFe tilknyttet forbund.

Annoncer modtages og opdateres løbende. 

Annoncernes placering på listen bestemmes af hvornår de sidst er blevet opdateret.
Dvs. senest opdateret ligger øverst. Derfor er det en fordel at holde sin annonce opdateret!
 

Annoncerne "til salg", er selvfølgelig 
gratis for medlemmer

Fotos og løbende opdateringer
sendes via e-mail til
Webmaster 

 Kun killinger, der reelt er til salg, kan optages

- HUSK at afmelde solgte killinger/voksne

- HUSK at gentilmelde alle annoncer senest den 30. i måneden, ellers fjernes de fra listenFor at få oprettet en annonce skal du indsende følgende:

  • Killingernes stamnavn, fødselsdato og gerne hvornår de er salgsklare
  • Køn og EMS kode for hver af de killinger der er til salg
  • Et samlet billede af de killingerne, gerne i høj kvalitet
  • Fuldt navn og EMS kode for begge killingernes forældre
  • Kontaktoplysninger: navn, postnummer og by, telefonnummer og/eller email, og evt. hjemmeside

OBS!!!
Killingelisten som medtages i vores medlemsblad
(udkommer medio april, august og december)

skal være opdateret allersenest
den 30/3 - 30/7 - 30/11

Er opdateringen ikke rettidig, kommer den ikke med i bladet!